Search our database

Latest Items
דוח אנרגיה באפריקה 2019/ סוכנות האנרגיה הבינלאומית

אפריקה אמורה להשפיע יותר ויותר על עיצוב מגמות אנרגיה עולמיות במהלך שני העשורים הבאים, שכן היא עוברת את תהליך העיור הגדול ביותר שראה העולם, כך עולה מדו"ח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית IEA.

ההשפעה של שינויי האקלים על אירועי מזג אוויר קיצוניים

 

 מפה אינטראקטיבית של ארגון CarbonBrief שמציגה את ההשפעה של שינויי האקלים על אירועי מזג אויר קיצוניים.

משבר הקורונה בראי הגנת הסביבה

 

סקירה של אגף המחקר במשרד המודיעין

 ההשפעה של משבר הקורונה על הגנת הסביבה, חקיקה ורגולוציה סביבתית.

מאגרי מידע בנושא פיתוח במדינות מתפתחות

 

ד"ר רם פישמן, בית ספר למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב

קישורים למאגרי מידע בנושא פיתוח

קורונה ואיכות סביבה-3

 

 קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מספר 3

ליקוט ועריכה: אדם שלימצק ואילת רוזן בסיוע חברת מיידטה

קורונה ואיכות סביבה בעולם-2

קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מספר 2

ליקוט ועריכה: טל לוריא, אילת רוזן ואדם שלימצק

קורונה ואיכות סביבה בעולם

 

קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מספר 1

ליקוט ועריכה: טל לוריא ואדם שלימצק

מערכות מיקרוגריד בישראל

מערכות מיקרוגריד בישראל : תועלות משקיות, סוגיות חברתיות ומתווה מדיניות ליישום, דו"ח מסכם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לשכת המדען הראשי