Search our database

Latest Items
אנרגיה מתחדשת מקורקעת

פרופ רחל אלתרמן ד"ר נעמה טשנר, הטכניון- המרכז לחקר העיר והאזור

דוח מחקר- חסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי

האיחוד האירופי: מקדמים הגדלת יעד הפחתת הפליטות ל-60%

ועדת הסביבה של האיחוד האירופי הצביעה בעד חיוב חברות האיחוד להפוך נייטרלים אקלימית עד 2050.

בלגיה: פיילוט סולארי קהילתי – בי”ס ימכור חשמל לשכנים

בבלגיה, ליד בריסל החלה לפעול קהילת האנרגיה הראשונה שבה פועל פיילוט PV לצריכה עצמית ומכירת עודפים ל-15 צרכנים במתח נמוך בסביבת ביה"ס. אם הפיילוט יצליח הוא יהווה תשתית רגולטורית לקהילות אנרגיה באיחוד האירופי.

אנרגיות מתחדשות עוקפות דלקים מאובנים בייצור חשמל באיחוד האירופי

בשנת 2020, לראשונה, מקורות של אנרגיות מתחדשות עקפו פחם, נפט וגז בייצור החשמל באיחוד האירופי, כך עולה מניתוח חדש.

מיחזור פאנלים סולאריים- תמיכה בכלכלה מעגלית

השימוש בלוחות פוטו וולטאיים גדל משמעותית בעשור האחרון. אורך החיים של הלוחות הוא כ-30 שנים ועל כן האתגר לטפל בפאנלים בסוף השימוש בהם מתחיל להופיע כעת. מאמר זה מתמקד בתפיסה של כלכלה מעגלית באמצעות מיחזור הלוחות הפוטו וולטאיים על מנת להפחית את עלויות המיחזור וההשפעות הסביבתיות.

המלצות לישראל בדרך לכלכלה משגשגת ודלת פחמן

ה-OECD מציג לממשלת ישראל צעדים קונקרטיים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדוח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית

 

 סביבה ואנרגיה/ עידן ליבס | פרופ' אופירה אילון

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות ציבורית ומשרד האנרגיה

מודלים למבנים מאופסי אנרגיה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יאיר שוורץ, גל גבריאל, רוני דניאל