קורונה ואיכות סביבה בעולם – 6


קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מס’ 6

ליקוט ועריכה: טל לוריא ואדם שלימצק

סקירה של המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיניות ההתאוששות הירוקה הכוללת השקעה באנרגיה ירוקה, בנייה ירוקה, תחבורה ירוקה ועוד