אמת מידה ותעריפים לתוספת ולהחלפת הספק במתקנים פוטו וולטאיים גדולים מ- 100 קילואט

יולי 7, 2019

לשמחנו רשות החשמל פרסמה אמות מידה ותעריפים לתוספת והחלפת הספק במתקנים פוטוולטאים הגדולים מ 100 קילוואט. המשמעות שכל קיבוץ שיש לו התקנות מעל 100 קילווט יוכל להשלים את ההפרש בין היצור בפועל בשעת הפיק ולבין ההספק המותקן ובכך להגדיל את כמות ייצור החשמל בכל שדה בכמעט 20% (הנחה).

להלן הקישור לשימוע שמאפשר את הגדלת ייצור החשמל של המתקנים באזור. תוך חודשיים (לערך) השימוע יהפוך להסדרה.

https://pua.gov.il/hearings/documents/shimua_sapak_male.pdf