היתר ראשון בישראל לטורבינת רוח קטנה באילת

ינואר 22, 2018

היתר בניה ראשון בישראל להקמת טורבינת רוח קטנה באיזור התעשיה באילת.

חברת מטלון מקורות אנרגיה בע"מ , שהוקמה בשנת 2009, ופועלת בתחום האנרגיות המתחדשות , קיבלה השבוע היתר בניה ממחלקת ההנדסה בעירית אילת להקמה של טורבינת רוח קטנה בהספק של עד 50 קילו-ואט במבנה תעשייתי בבעלות החברה באיזור התעשיה באילת.

החברה מציגה קונספט חדש של שילוב אנרגיות מתחדשות במתחם אחד, הכולל נדל"ן תעשייתי להשכרה, הפקת חשמל מאנרגיית השמש, והפקת חשמל מאנרגיית הרוח.

היתר הבניה לטורבינת הרוח ניתן בהתאם לעמידת החברה בדרישות תוכנית המתאר הארצית 10/ד/12 המתייחסת ספציפית לטורבינות הרוח בישראל שפורסמה על ידי מנהל התכנון במשרד הפנים – האמון על הסדרת תוכניות המתאר הארציות בתחום הבניה בכלל, ובתחום האנרגיות המתחדשות בפרט, כפי שפרסם בעבר את תוכנית המתאר המתייחסת לאנרגיית השמש- תוכנית 10/ד/10 . 

למרות שבמשך תקופה של כ 5 שנים עמל משרד הפנים על הכנת תוכנית המתאר הארצית לטורבינות הרוח, וזו פורסמה לפני למעלה משלוש שנים, טרם התפתח תחום אנרגיות הרוח בישראל, ומתוך מכסה של כ 730 מגה ואט המאושרים על ידי רשות החשמל במשרד האנרגיה להקמת טורבינות רוח – טרם ניתן היתר כלשהו בישראל על פי תוכנית המתאר הארצית 10/ד/12 , ובפעם הראשונה מצליחה חברת מטלון מקורות אנרגיה בע"מ להוציא היתר מסוג זה.

הנושא השנוי במחלוקת הובא לידי פשרה בצורת ניסוי פיילוט למשך שישה חודשים. הטורבינה תפעל בתכנית פיילוט במשך חצי שנה, כאשר מיד עם הפעלתה יחל ניטור אחר תנועת בעלי הכנף באזור. רשות הטבע והגנים (או גורם מקצועי מוסמך אחר המקובל על כל הצדדים), יפעילו אמצעי ניטור כגון מצלמות או כל ציוד טכני אחר לבחירתם. במידה והממצאים יראו שישנה פגיעה בבעלי כנף תתאפשר הערכות מחדש להתאמות על מנת לצמצם את הפגיעה בבעלי הכנף. במקרי חירום מיוחדים תתאפשר הדממה מיידית בהוראות הרט"ג. היזם אחראי לדיווח מיידי לאיש קשר מרט"ג בכל מקרה של פגיעה בבעלי כנף. 

היתר הבניה שניתן פותח פתח חדש ורחב לחברות ולאזרחים רבים לפעול על פי חוק, ולקדם תהליך מוסדר של קבלת אישורים נדרשים להצבת טורבינות רוח בישראל, ומקדם תפיסה חדשה של הטלת האחריות לניתור החשש לפגיעה בבעלי הכנף על רשות הטבע והגנים, אם באמצעות הצבת מצלמות, ואם באמצעות ביצוע מעקב אנושי. 

לחברת מטלון מקורות אנרגיה פרוייקטים נוספים לייצור חשמל מאנרגיית השמש בבעלותה בהם פרוייקט חלוץ ראשון בישראל שחובר לרשת החשמל הארצית בחודש אוגוסט 2017 במסגרת מכסה של מתקני חלוץ והדגמה לבחינה של טכנולוגיות חדשות, בעידוד ובתמיכה של המדען הראשי במשרד האנרגיה.