הכשרת חקלאים ממדינות מתפתחות

אוקטובר 7, 2019

קבוצה ראשונה של חקלאים ממדינות מתפתחות הגיעה לחברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות כדי ללמוד על אנרגיות מתחדשות וטכנולוגיות סביבתיות. במהלך החודשים הקרובים יגיעו עוד 1200 חקלאים ממדינות מתפתחות מכל העולם: הודו, אינדונזיה, אפריקה, דרום אמריקה ועוד. החקלאים נמצאים בתכנית בשם AICAT –  Arava International Center for Agricultural Training המשלבת לימודים ועבודה בערבה תיכונה. השנה לראשונה יחלו החקלאים להשתתף בימי לימוד והעשרה בתחום של אנרגיה מתחדשת. התכנים בלימודים אלו מותאמים לצרכים של כל מדינה. משתלמים מאסיה יילמדו על ניצול פסולת חקלאית למטרות אנרגיה (ביוגז), משתלמים מאפריקה ילמדו על הפקת אנרגיה מהשמש, שאיבה סולארית ועוד.

הלימודים יתקיימו מידי שנה כך שאלפי חקלאים ייחשפו לטכנולוגיות ומידע כחול לבן בתחום של אנרגיות מתחדשות שחשובים לשיפור חייהם, בריאותם, ויכולותיהם הכלכליות.

תכנית הלימודים היא סנונית ראשונה של הפעילות שלנו עם גורמים באפריקה והיא מהווה צעד ראשון בהקמת מרכז להכשרה, שיווק והפצה של טכנולוגיות ישראליות לאזורים מנותקי רשת בקניה.