23 ינואר 2021  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

השקעות שערורתיות בגז ובנפט

בתכנית שפרסם משרד האנרגיה להלן: https://www.gov.il/BlobFolder/reports/energy_100_days/he/energy_100_days.pdf

מצויינות השקעות של 760 מליון שקל בקו גז לאילת (ע"מ 11) ו-260 מליון השקעה משקית לנמל תזקיקים באילת (ע"מ 14).

מדובר בסכומי עתק, שיכולים להיות מושקעים באופן שמיטיב עם הציבור. איזור אילת וחבל אילות כבר מייצרים 100% מהאנרגיה הנדרשת בשעות היום ממקורות נקיים ומתחדשים (בעיקר סולארי) והשקעה עצומה כגון זו יכולה לאפשר תוכניות אגירת אנרגיה ופיתוח אנרגיה מתחדשת שיביאו בזמן קצר ביותר לאנרגיה נקייה 24/7.

אנו קוראים למשרד האנרגיה לעצור את התוכניות האלו לאלתר!

קראו עוד ב http://Save-Eilat.co.il

הרשמה לניוזלטר