חדשנות במחקר

דף זה מציג גופי מחקר ואקדמיה אזורים בערבה ובאילת, אשר בעידודנו ותמיכנו הוקמו בהם מחלקות העוסקות במחקר, פיתוח ולימוד אנרגיה מתחדשת.

כאמור, אילת-אילות הוקמה על מנת להוות מנוף לפיתוח אזורי של אילת וחבל אילות (הערבה הדרומית). ולכן, כחלק מפעילות זו ראינו חשיבות גדולה שיהיה ייצוג לתחום האנרגיה המתחדשת בגופים האקדמיים הפועלים באזור. 


מרכז המדע ים-המלח והערבה

Dead sea & arava science center on white

מרכז המדע ים-המלח והערבה פועל לאורכו של ים-המלח והערבה, בואכה העיר אילת, אזור המכסה 20% משטחה של מדינת ישראל. באזור זה פועלות ארבע רשויות מקומיות: מגילות,תמר, ערבה תיכונה וחבל אילות.

באזור זה, הנמוך בעולם, ניתן למצוא שילוב נדיר של תופעות ייחודיות ותנאי קיצון בהיבטים גיאוגרפים, פיזיים, גיאולוגים ואקלימיים, אשר הביאו להתפתחות מגוון חי וצומח ייחודי ומעניין, ולהווצרות הרכבי מינרלים אשר אין למצוא כמותם בעולם. אזור ים-המלח והערבה אוצר בתוכו שכיות חמדה בינלאומיות בתחומי התרבות, הדת וההיסטוריה האנושית, וביניהן: מגילות ים-המלח, מצדה, ים-המלח ומכרות תמנע.

יישובי האזור, המועצות האזוריות וגופי המחקר באזור השכילו לרתום את היתרונות היחסיים לפיתוח ושגשוג של מוקדים כלכליים רבים בעיקר בתחומי חקלאות, תיירות, ותעשייה תוך שימת דגש מיוחדת על שמירת משאבי הטבע הייחודיים באזור.

בקרו באתר


מו"פ ערבה

mop logo

מו"פ ערבה דרומית ממוקם בסמוך לקיבוץ יטבתה שבערבה הדרומית ומרכז בתוכו פעילות מחקר חקלאית ענפה במגוון תחומים כגון: קרקע ומים, טיפול בפרי אחר קטיף, מטעים, פרחים וצמחי נוי, ירקות, הגנת הצומח, בעלי חיים ואגרוטכניקה.

המעבדה לקרקע, מים וצמח שבמו"פ, משרתת את חוקרי המו"פ וביחד עם מדריכי שרות שדה במשרד החקלאות, מספקת תמיכה מקצועית מקיפה לחקלאים ולגננים.

בקרו באתר


מכון הערבה

Arava Institute logo_3C

מכון הערבה מקדם מרכזי מחקר, אשר יחד בנוסף לעבודה המחקרית האקדמית, מנהלים פרוייקטים סביבתיים יישומיים חוצי גבולות בשיתוף עם חוקרים וארגונים ברשותהפלשתינאית וירדן. המכון מפעיל ארבעה מרכזי מחקר בניהול מומחים: המרכז לחקלאות בת קיימא, המרכז לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה, המרכז לניהול מים חוצי גבולות, והמרכז למחקר חברתי אקולוגי ארוך טווח. המרכזים עוסקים במחקר אקדמי וביישום בפועל של מגוון נושאים, כגון: חקלאות באקלים קיצוני, צמחי מרפא, בחינת טכנולוגיות חדשות של אנרגיה מתחדשת, השפעות אבק וחום על פאנלים סולאריים, ניהול משאבי מים, טיפול בשפכים, שיטות להתפלת מים, מיפוי המגוון הביולוגי באיזור, הגנה על משאבי טבע ועוד.

המרכז לפיתוח בר קיימא שהוקם במכון, מתרגם את המחקר החדשני של מכון הערבה בנושאי מים, אנרגיה, חקלאות ושימור לפתרונות טכנולוגיים מעשיים המותאמים למדינות מתפתחות באמצעות תוכניות הכשרה במכון הערבה ומתן שירותי שדה ברחבי העולם

בקרו באתר