חדשנות, מחקר והכשרות בשיתוף אוניברסיטת טוסון אריזונה

אוקטובר 2, 2019

עם תחילתה של שנה עברית חדשה נחתם הסכם שיתוף פעולה בין JNF ארה"ב, ערבה דרומית ותיכונה ואוניברסיטת טוסון אריזונה. שיתוף הפעולה יכלול פרוייקט של 5-7 שנים עם תקציב שינוע של בין 10-12 מיליון דולר בתחום החדשנות, מחקר והכשרות בנושא מזון, חקלאות, מים ואנרגיה למדינות מתפתחות בדגש על אפריקה.

המטרה: קידום נושא משותף ומהותי המסתמך על הידע של כל הגופים בשתי הערבות ובאוניברסיטת אריזונה לטובת העולם המתפתח ולטובת העצמה ופיתוח עצמי של כל השותפים.

הפרויקט יכלול: מחקרים משותפים של החוקרים מארה"ב ושתי הערבות, הטמעה של חדשנות טכנולוגית קיימת ושל זו שתפותח בעתיד במדינות מתפתחות עם דגש על אפריקה וכן עידוד הכשרות של סטודנטים מארה"ב וישראל בתחומים אלו והכשרות מתקדמות לסטודנטים ממדינות מתפתחות בערבה ובאריזונה.

הפרויקט ייצר תקציבים, משרות נוספות, אתגרים חדשים והרבה עניין.