כנס אילת אילות 2020 קול קורא להרצאות

אפריל 16, 2020

ועדת ההיגוי של כנס אילת אילות ה-9 הבינלאומי שמחה להזמין בעלי עניין להגיש תקצירי הרצאה לכנס שיערך בתאריכים 8-10 בנובמבר 2020.

הכנס יעסוק בנושאים השונים של אנרגיה מתחדשת, חדשנות, מודלים כלכליים חדשניים ואסטרגיות שונות להשקעות IMPACT לקראת כלכלה מופחתת פלטות.

התקצירים יוגשו עד תאריך 15 ביולי 2020 וייבחנו על ידי צוות ההיגוי, תשובות ימסרו עד תאריך 15 באוגוסט 2020.

פרטים באתר הכנס: http://www.eilatenergy.org/call-for-abstracts/