סיכום סיור מאי בקניה

מאי 22, 2019

בהתאמה ל-17 מטרות הפיתוח המקיים של האו"ם (SDG's), אילת-אילות אנרגיה מתחדשת, בליווי משרד עורכי דין שיבולת, מקדמת מהלך להקמת מרכזי הדגמה בקניה של: הדרכה, הטמעה, מכירה והתקנה של מקבץ טכנולוגיות ישראליות ליצור אנרגיה נקיה, מים נקיים, חום, גז לבישול ומספר אמצעים חקלאים אשר יאפשרו לחקלאים לשפר את היבול וייצור המזון, ישפרו את התנאים הסביבתיים ויעודדו צמצום בשימוש במשאבי טבע (בעיקר שרפת עצים לאנרגיה). בד בבד מרכז ההדגמה יעסוק גם במחקר ופיתוח של מוצרים נוספים בהתאם לצרכי החקלאים ויחד איתם.

בסיור שהתקיים החודש, ביקרנו וסיכמנו עם שלושה קואופרטיבים כלכליים (קואופרטיבים של יצרני חלב), בהם מאוגדים חקלאים רבים בעלי משקים קטנים שהם ספקי החלק לקואופרטיב, על הקמת מרכזי הדגמה במרכזי איסוף החלב, בבתים של חקלאים מובילים, אתם נפגשנו, ובמרכזים אחרים בהם מבשלים ומחממים מים לריכוז אוכלוסייה (כגון בתי ספר). דרך ההדגמות ניצור חווית שימוש חיובית אשר תעודד את החקלאים לרכוש את הטכנולוגיות.

נפגשנו עם גורמי מימון (בנקים מובילים בקניה) אתם קידמנו מתווה מימון לחקלאים אשר ירצו לרכוש את הטכנולוגיות וכן צרפנו שותף מקומי באפריקה בתחום החקלאות, גוף מוביל עסקית ובעל מוניטין בתחומו. עקרי ההסכם שיתוף פעולה לגבי מוצרי חקלאות ופתרונות לוגיסטיים ברמה המקומית.

במקביל למרכזי ההדגמה יוקם מרכז פיתוח בערבה אשר יעבוד כל העת לפיתוח האתגרים שנפגוש בקניה, על מנת לספק כל העת פתרונות נוספים שיחזקו את האוכלוסייה המקומית ומנגד יחזקו גם את הפיתוח הטכנולוגי בארץ ואת השוק לטכנולוגיות נאותות במדינות מתפתחות.

מדובר במיזם עסקי חברתי – שמטרתו לקדם טכנולוגיות ישראליות מחד והנגשת פתרונות אמיתיים בסיסיים לאוכלוסייה עצומה שחיה באזורים מנותקי רשת, בד בבד עם קידום פיתוחן של טכנולוגיות חדשות נוספות.

חל"צ אילת-אילות אנרגיה מתחדשת, עוסקת מזה 12 שנים בפיתוח הערבה בתחום האנרגיה המתחדשת. במסגרת פעילות זו יזמה החברה את הקמת חממה טכנולוגית/קרן ההשקעות 'הון הטבע' המקדמת טכנולוגיות לאנרגיה נקיה וכן מרכז הדגמות והוראה לטכנולוגיות מנותקות רשת בקיבוץ קטורה. אילת-אילות מפיקה אחת לשנתיים את הכנס הבינלאומי הרשמי של ישראל לאנרגיות נקיות וחדשנות טכנולוגית וכן מהווה מרכז לימודים אקדמי לסטודנטים ממגמות ההנדסה בטכניון, אונ' ת"א, מכללת אפקה ומכללת רופין בתוכנית לימודים ייחודית.

משרד שבלת ועו"ד אורית מרום אלבק בעלי התמחות רחבה בתחום קלינטק, יזמות ואיכות הסביבה, משרד שבלת שותפים למספר רב של יזמויות כלכליות מצליחות בתחום האנרגיה המתחדשת וחדשנות קלינטק, שיבלת הנם בין היזמים והשותפים ב"הון הטבע" ומלוים הרבה מהפעילות בתחום המתחדשות בארץ ובעולם.

המימון הראשוני הנדרש לתחילת הפרויקט יגיע ממשקיע פרטי וכולנו תקווה כי נוכל להשיק את הפרויקט כבר באוגוסט הקרוב.