סיכום עשור לאילת-אילות

דצמבר 31, 2017

כאשר שנת 2017 מגיעה לסיומה, אנחנו מציינים כאן באילת-אילות עשור לעשייה בתחום האנרגיה המתחדשת בערבה הדרומית. במהלך העשור האחרון פעלנו למען פיתוח וקידום הערבה הדרומית ותושביה. אנו מאחלים לכל נמענינו שנה אזרחית טובה ועשייה משמעותית גם ב -2018.