שקיפות ארגונית

 

אישורי תורמים

טופס אישור 46 א' 


 טפסי רישום עמותה

נסח חברות מעודכן עם כל הדירקטורים

אישור ניהול ספרים 2018

אישור לפטור מניכוי מס במקור 2018

תעודת רישום ח.ל.צ


 חברי דירקטוריון

קיבוץ סמר | אהוד קוגלר | samar-kugler@samar.ardom.co.il

קיבוץ נווה חריף | אתי אילו | eti@neveharif.co.il

קיבוץ קטורה | ססיל רימר | HR@ketura.co.il

קיבוץ גרופית | סילביה נעמן | silvi@grofit.net

ערדג אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | גלן פרגרסון | glen@ardag.co.il

ניהול ואחזקות ערדום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ישראל פיפרברג  | IsraelP@ardom.co.il

קיבוץ לוטן | חסר |

קיבוץ יטבתה | גדי אלקלעי | alcalay@gmail.com

קיבוץ אליפז | אסתר בן-דוד פדרמן | estif@elifaz.co.il

קיבוץ יהל | אמנון שמעוני | YahelSec@yahel.co.il

קיבוץ אילות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ | חסר |

מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ | ירון וינברג | engpro@yotvata-dairy.co.il

נעם אילן  | Noam.ilan@capitalnature.com | Capital Nature Ltd.

נציג ציבור (עיריית אילת) | משה זיסו | moshe@eec.co.il

אלון בדיחי  | abadihi@jnf.org | JNF

קיבוץ נאות סמדר | איתן כהן יו"ר | tech@neot-semadar.com