6 מרץ 2021  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

find what you're looking for

תוצאות חיפוש עבור:

2020 תכנית חילוץ ירוקה

מסמך זה מציג סל של צעדי מדיניות אשר תועלתם כפולה: יצירת צמיחה ותעסוקה בצד הפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה.

פודקאסט חשמל מאנרגיה סולארית

מטען חשמלי- פודקאסט של חברת חשמל בנושא התאים הפוטו וולטאיים מבוססי קרינת שמש בהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות

אנרגיה מתחדשת מקורקעת

פרופ רחל אלתרמן ד"ר נעמה טשנר, הטכניון- המרכז לחקר העיר והאזור דוח מחקר- חסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי

didn't find what you are looking for?

search again