תוכנית לכיתה ח'

יוני 12, 2014

התוכנית נכתבה כחלק מנושא כימיה לתלמידי כיתות ח'. קיים ידע מקדים הכרחי בנושאי הטבלה המחזורית ומבנה האטום. היחידה עוסקת במושגים- אקולוגיה, קיימות, צורן, תכונות של מוליכים למחצה, תאים פוטו-וולטאים, מערכת פוטו-וולטאית, אנרגיה סולרית, אנרגיה מתחדשת.