29 מאי 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

ארכיון גלריות