23 ינואר 2021  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%