חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים
Renewable energy jobs by technology

Every renewable energy technology has its own employment profile. The table shows the technology-specific employment factors. With increased market volumes, however, labour intensity will decrease due to economies of scale.

Global renewable energy jobs in 2015

Steady investments in renewable energy markets lead to stable development of companies and job creation.

קידום קלינטק בישראל

מאמר מאת: ד"ר אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות ולקיימות עירונית, בי"ס לימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א

החל משנות ה-2000 עולה לדיון נושא סוגיית הקלינטק בישראל תוך הרצון לקידום טכנולוגיות נקיות ולהגביר את השימוש באנרגיות מתחדשות.

LEVELISED COST OF ELECTRICITY FROM SELECTED RENEWABLE ENERGY SOURCES, Q3 2009 TO H2 2016, $ PER MWH

The figure shows that while electricity from PV and onshore wind have been getting cheaper and cheaper since 2009, biomass incineration and solar thermal have made little or no progress.

RENEWABLE ENERGY ASSET FINANCE AND SMALL DISTRIBUTED CAPACITY INVESTMENT BY SECTOR, 2016, AND GROWTH ON 2015, $BN

Renewable energy capacity investment

PUBLIC MARKETS NEW INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY BY SECTOR, 2016, $BN

The figure splits out public markets investment by sector in 2016.

VC/PE NEW INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY BY SECTOR, 2016, $BN

The figure splits out the money flowing from venture capital and private equity funds into specialist renewable energy firms.

GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY BY SECTOR, 2016, AND GROWTH ON 2015, $BN

This figure highlights the way renewable energy investment continues to be dominated by just two sectors – solar and wind.