חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים
היערכות משק החשמל בישראל למשבר האקלים ולהפחתת פליטות גזי חממה

ד"ר נורית גל

משבר האקלים צפוי להשפיע על מאפייני הביקוש לחשמל, ומציב אתגר להבטחת אמינות האספקה. למשק החשמל תפקיד מרכזי בהבטחת עמידת המדינה ביעדי הפחתת פליטות גזי חממה.

Coalitions, framing, and the politics of energy transitions

Coalitions, framing, and the politics of energy transitions: Local democracy and community choice in California David J. Hess

A strong relative preference for wind turbines in the United States

A strong relative preference for wind turbines in the United States among those who live near them Jeremy Firestone and Hannah Kirk

Overall Analysis of Attitudes of 1,705 Wind Power Project Neighbors

National Survey of Attitudes of Wind Power Project Neighbors January 30 th , 2017: Webinar 1 of 4 Ben Hoen & Joe Rand Lawrence. Berkeley National Laboratory Electricity Markets and Policy Group

Thirty years of North American wind energy acceptance research

Thirty years of North American wind energy acceptance research: What have we learned? Joseph Rand, Ben Hoen

Reconsidering Barriers to Wind Power

Reconsidering Barriers to Wind Power Projects: Community Engagement, Developer Transparency and Place Energy Analysis and Environmental Impacts Division Lawrence Berkeley National Laboratory

Collectiveness, Remoteness and Isolation as Factors in Kibbutz Development Strategies

 

כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת

מצגת כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת, ישראל 2050, המשרד להגנת הסביבה, כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה.

הצגת אסטרטגיה הוליסטית כלכלית, חברתית וסביבתית תוך ניצול הזדמנויות לחדשנות טכנולוגית. המצגת עוסקת בנושאים הבאים: ערים ומבנים, תחבורה, תעשיה ופסולת ומשק החשמל.