חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים
תוכנית רשות החשמל למשק החשמל עד 2030

זו המצגת הכי עדכנית נכון ליוני 2018. היא מתארת את תכנון הרשות עבור משק החשמל עד ל-2030 כחלק מהתוכית הלאומית להפחתת פלטות. 

פתרונות קיימים לאגירת אנרגיה – בקנה מידה גדול

קיימות בעולם טכנולוגיות רבות לאגירת אנרגיה המשתמשות בעקרונות פיזיקליים ותרמו דינמיים מגוונים, אסקור את המובילות שבהם ואלו בעלי ההיתכנות לאגירה בקנה מידה גדול.

עבודת סמינר זו נכתבה ע"י יובל בנטוב במסגרת סמינר אנרגיה מתחדשת, בהנחיית פרופ' איתי סנד, מכללת אפקה, מרץ 2017.

תרשים אגירה שאובה

אגירה שאובה היא שיטה לשימור אנרגיה בצורה של אנרגיה פוטנציאלית על ידי שאיבת מים ממאגר נמוך למאגר גבוה. מקורות אנרגיה טבעיים ומתחדשים אינם תחנת כח שניתן לכבות ולהדליק כאוות נפשנו ועל כן כדי להפוך את האנרגיה המתחדשת למקור האנרגיה העיקרי להפקת חשמל יש לאפשר אגירת אנרגיה לזמנים אשר בהם לא מתקיים ייצור אנרגיה טבעי (משמש, מרוח, גלים וכד').

עצמאות אנרגטית אזורית – מקרה הבוחן של "עמק השמש" בערבה הדרומית

עבודת סמינר זו נכתבה ע"י זוהר וייס, במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי. מנחה מלווה: ד"ר מידד קיסינג'ר. 2017.

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת ברחבי העולם ההבנה כי מקורות האנרגיה שלנו הולכים ופוחתים, וכי השימוש בהם איננו בר-קיימא ותורם באופן ישיר לפליטות מזהמים ולהתחממות הגלובלית. בעולם המערבי, שריפת דלקים מאובנים הולכת ומפנה את מקומה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות – אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, אנרגיה הידרו-אלקטרית ועוד. באזורנו עתיר אנרגיית השמש, קמה בעשור האחרון יוזמה מקומית סביבתית לצריכה וייצור של אנרגיות מתחדשות – זהו חזון "עמק השמש" בערבה הדרומית, אשר שואף להפוך עד 2025 את חבל אילות והעיר אילת ל- 100% עצמאיים אנרגטית ונטולי פליטות פחמן.

פוטנציאל ייצור חשמל סולארי מגגות בישראל

הערכת הפוטנציאל לייצור חשמל מאנרגיה סולארית באמצעות מתקנים על גגות בישראל הינה מורכבת. יש לסקור את מצאי הגגות בישראל, תוך התייחסות לגודלם והשימוש שנעשה בהם (מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות וכדומה). מאלה, יש להסיר שטחי גגות אשר משמשים לשימושים ומתקנים אחרים, שטחי גגות מוצללים, וגגות במפנים לא מתאימים.

חשמל במסלול הירוק – תמצית מדו"ח של החברה להגנת הטבע בנושא אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע

בשנים האחרונות עובר משק החשמל בישראל תמורות רבות. ייצור החשמל בדרך המסורתית באמצעות שריפת פחם ודלקים נוזליים הולך ומצטמצם, ואת מקומו תופס השימוש בגז טבעי. בנוסף לכך, טכנולוגיות שונות לניצול אנרגיות מתחדשות מצטרפות למערך ייצור החשמל: על גגות מבנים מוצבים פאנלים סולאריים, מוקמים שדות סולאריים נרחבים על פני הקרקע, בעיקר בדרום הארץ, וטורבינות רוח נמצאות
בהליכי תכנון והקמה.

ציפוי בתים בפוליסטירן מוקצף בגרופית

פרויקט ביצוע בידוד "פולסטירן" ע"ג מבנה דו קומתי בגרופית וציפויו בטיח ושליכט דקורטיבי בעובי כולל של 8 ס"מ. השיפוץ הוסיף בידוד רב למבנה הבנוי בטון ברובו ומשולב בלוקים והיה חסר מעטפת בידודית. ביצוע הבידוד יקר יחסית עקב עלויות החומרים אך התוצאה מעניקה נוחות תרמית גבוהה.

בוצע ע"י יואל צורן מקיבוץ גרופית.

פרויקט 'צל תמרים' ביהל

מתחם צל תמרים הינו מבנה מסחרי בכניסה לקיבוץ יהל. זהו חאן דרכים ירוק וחדיש, שנבנה מתוך שאיפה לספק למטיילים, למשפחות ולקבוצות נווה מדבר איכותי עם מגוון שירותים וחוויה ייחודית באמצע הערבה, על הדרך לאילת וממנה. למרבה הצער המקום נכשל כלכלית ונסגר ב-2015, לאחר שנתיים וחצי של פעילות.