מצגות תחרות נוער SUSTAINERGY 2018

הזוכים במקום ראשון:

Electric Vehicles – Milda Plesnyte, Itamar Bentwich, Adi Mansour


הזוכים במקום שני:

Solid State Batteries for Brain Pacemakers. Shai Koren, Nikola Vrskova, Daniel Ott


הזוכים במקום שלישי: 

'Hydrogen Box' an Energy Storage Alternative. Ori Elbaum, Matej Pavli, Madga Topic, Muhammed Zangariya


 

Demand Response – Maya Nelson Rowentree, Yanir Flamm, Eszter Anna Varga.

Photosynthetic hydrogen as an Energy Storage Alternative– Alexa Szeifert, Matan Vaskayev, Mohammad Heeb, Orit Friedman.

hydrogen as an energy storage alternative – Shaked Geffen, Patrik Kukic, Frederik Du Plessis, Itay Asayag.

Halal, Flywheel Storage in Space – Amit Wiener, Anna Eszter Nyiri, Maya Daraby, Teddy Droui.

Eternal Spin Flywheel Energy Storage – Luca Passerini, Yonatan Livshits, Zhaeh Heeb.

Energy Saving Paint With Zeolites – Matan Ivgi, Gali Loyevsky, Isaac Lurie, David Skerlj

Constant Temperature In Mars – Ofek, Ido, Nicolas, Ieva

Big Utilities Electric Demand Adjustments – Chen Abulafia, Noa Mamo, Tessa Beishuizen.

'Airnergy' an Ocean Based Compressed Air Energy Storage – Noor Abu Hussein, Yosef Bwakny, Yingning Lu.