Search our database

Latest Items

אנרגיות מתחדשות עוקפות דלקים מאובנים בייצור חשמל באיחוד האירופי

בשנת 2020, לראשונה, מקורות של אנרגיות מתחדשות עקפו פחם, נפט וגז בייצור החשמל באיחוד האירופי, כך עולה מניתוח חדש.

מיחזור פאנלים סולאריים- תמיכה בכלכלה מעגלית

השימוש בלוחות פוטו וולטאיים גדל משמעותית בעשור האחרון. אורך החיים של הלוחות הוא כ-30 שנים ועל כן האתגר לטפל בפאנלים בסוף השימוש בהם מתחיל להופיע כעת. מאמר זה מתמקד בתפיסה של כלכלה מעגלית באמצעות מיחזור הלוחות הפוטו וולטאיים על מנת להפחית את עלויות המיחזור וההשפעות הסביבתיות.

המלצות לישראל בדרך לכלכלה משגשגת ודלת פחמן

ה-OECD מציג לממשלת ישראל צעדים קונקרטיים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדוח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית

 

 סביבה ואנרגיה/ עידן ליבס | פרופ' אופירה אילון

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות ציבורית ומשרד האנרגיה

מודלים למבנים מאופסי אנרגיה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יאיר שוורץ, גל גבריאל, רוני דניאל

לקראת בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

מחקרם של אדריכל יונתן נתניאן וטלי זוהר/ בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות- המחלקה לארכיטקטורה

בנייה מאופסת אנרגיה בישראל- מודלים, קריטריונים ומתודולוגיות לקראת מפת דרכים לאדפטציה מקומית

Plummeting solar, wind, and battery costs can accelerate our clean electricity future

Energy report 2035/ University of California Bearkeley

כיצד מערבים תלמידים בלימודי קיימות ושינויי האקלים

גולן צוקרון/ קריאת ביניים יולי 2020

כיצד ניתן לייצר למידה אפקטיבית וחיובית סביב סוגיית שינוי אקלים? סיפור מסעו הפורץ דרך של בית ספר בישראל, שצורף לרשת בתי הספר העולמיים, המלמדים לאור יעדי הקיימות של האומות המאוחדות.