Search our database

Latest Items
החולמים אחר השמש

סיפור הצלחה של כלכלה נקייה וחדשה שמחליפה כלכלה ישנה ומזהמת: הסיפור על אנרגיה מתחדשת בחבל אילות כתעשייה מחליפה לתעשיית כלובי הדגים שנסגרה בערבה.

פרק 125: החולמים אחר השמש בפודקאסט המצליח חיות כיס, סיפורים על כלכלה במילים של בני אדם.

מתקנים קטנים לייצור משולב של חשמל וחום בסמיכות למגורים

אקולוגיה וסביבה, ספטמבר 2019

לפני פחות משנה פרסמה רשות החשמל את החלטתה באשר להסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל, שמטרתה לעודד את ביזור משק החשמל על–ידי הקמת מתקנים קטנים לייצור חשמל. לפי תחזית רשות החשמל, בשנת 2020 ייצור משולב של חשמל וחום עשוי להגיע ל– 18% מתפוקת משק החשמל.

הערבה הדרומית- סקר ניתוח הערכה של טבע נוף ומורשת האדם

מכון דשא ומוזיאון הטבע, אפריל 2019

אזור הערבה הדרומית ובקעת עובדה כולל שטחים פתוחים טבעיים בהיקף נרחב, המציגים מגוון נופים ובתי-גידול. באלו נמצא שפע מפתיע של מיני צמחים ובעלי חיים המתמודדים בהצלחה עם האקלים הקיצוני. בנוסף, לערבה בכלל ולאזור ראש מפרץ אילת בפרט, מתנקז נתיב נדידה של עופות ממינים רבים, בעל חשיבות עולמית. בתחום הסקר נמצאים גם אתרים ארכיאולוגיים רבים מאד ומגוונים, מתקופות שונות.

יורים ובוכים- חיפושי נפט ופצלי שמן בישראל

דוח של החברה להגנת הטבע לקראת ועידת האקלים הישראלית ה-4 בנושא חיפוש ופיתוח של מאגרי נפט ופצלי שמן.

אופטימיות סביבתית

פרופ' רות דפריז, גיאוגרפית סביבתית מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, היא קול יוצא דופן בשיח הסביבתי. דפריז מתמחה במחקר על אופני ההסתגלות של כדור הארץ לפעילות אנושית והיא צופה באופטימיות שיימצא פתרון טכנולוגי למשבר האקלים.

השקעות כלכליות בטכנולוגיות אגירה

השקעות בטכנולוגיות של סוללות ענק מורידות את עלויות האגירה של אנרגיה מהר יותר מהצפוי ומאיימות על הכדאיות הכלכלית של שימוש בגז טבעי. במחצית הראשונה של 2019 בלבד תרמו חברות הון סיכון 1.4 מילארד דולר לחברות טכנולוגיות של אגירת אנרגיה שמפתחות סוללות אלטרנטיביות חדשות. שינויים אלו ישפיעו על שוק האנרגיה ומסתמן שהשימוש באנרגיות נקיות יגדל על חשבון הייצור של גז טיבעי.

הערכת מצב בעקבות כוונת משרד האנרגיה לאפשר חיפוש גז ונפט בשטח הערבה ואילת

ארגוני הסביבה באיזור אילת אילות מוחים על ההחלטה שפורסמה בתקשורת בנושא מתן אישורי חיפוש גז ונפט בערבה ואילת לחברות גוליבר ושפיר הנדסה. הסכנה תהיה משמעותית כאשר תוצאות הסקר שייערך בקרוב יהיו חיוביות והקידוחים יהיו בכל מקום ללא הגבלה של שמורת טבע, שטח פתוח או שטח חקלאי. היכן שימצאו גז ונפט, שם יתבצעו קידוחים.

דרוש סיפור חדש

לימור אלוף/ העין השביעית 7.8.2019

התחממות אקלימית מפתיעה ומתגלה כנושא טרנדי בעולם. אכן מדובר במצב חירום, בקנה מידה שהציביליזציה שלנו מעולם לא הכירה. המצב דורש שינויים טכנולוגיים גורפים ורחבים אולם השינוי שעל הפרק לא יכול להיות רק טכנולוגי. התחממות אקלימית היא רק סימפטום אחד לכשל היחסים שלנו עם הסביבה. גופי מחקר בינלאומיים מתריעים מפני הכחדת מינים מואצת, דלדול ואובדן אדמות פוריות, יערות ושוניות אלמוגים; וחדירת מיקרו-מזהמים לאוויר שאנחנו נושמים ולמזון שאנחנו אוכלים.