חשמל במסלול הירוק – תמצית מדו”ח של החברה להגנת הטבע בנושא אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע

בשנים האחרונות עובר משק החשמל בישראל תמורות רבות. ייצור החשמל בדרך המסורתית באמצעות שריפת פחם ודלקים נוזליים הולך ומצטמצם, ואת מקומו תופס השימוש בגז טבעי. בנוסף לכך, טכנולוגיות שונות לניצול אנרגיות מתחדשות מצטרפות למערך ייצור החשמל: על גגות מבנים מוצבים פאנלים סולאריים, מוקמים שדות סולאריים נרחבים על פני הקרקע, בעיקר בדרום הארץ, וטורבינות רוח נמצאותבהליכי […]

פארק מיחזור חיריה

סיכום מאזנים ומגמות בשנת 2016 מצגת מאת גלי פלדבוי קלינגר, מהנדסת האיגוד

מדיניות הטיפול בפסולת עירונית בישראל

סיכום דיון ועדת הפנים בנושא תכנית אב לפסולת עירונית מוצקהב-15.2 נערך דיון מעקב בוועדת הפנים והסביבה בנושא תכנית אב לפסולת מוצקה. בדיון השתתפו מנכ”ל משרד הגנ”ס ישראל דנציגר, סמנכ”ל המשרד גיא סמט, נציגי המשרד, נציג השלטון המקומי, מנהל התכנון, גופים סביבתיים ועוד.

פסולת לאנרגיה – פורום הפסולת הישראלי

פורום הפסולת הישראלי המחודש, בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה, ערך מפגש ראשון שעסק בטיפול תרמי (שריפת פסולת ליצירת אנרגיה). הפורום נועד ליצור שיח מקצועי בין העוסקים בתחום בישראל, לשתף מידע, לעדכן בחידושים מהעולם ולהגיע להמלצות שונות תוך כדי דיונים בנושא.

אתגרי מו”פ בתחום ייצור אנרגיה מביומסה

בשנים האחרונות, ישנה דרישה מתמדת למציאת תחליפים טובים ונקיים לצורך ייצור אנרגיה, ובכך להקטנת התלות בשימוש בדלקים הפוסיליים דוגמת פחם ונפט. תחום ייצור אנרגיה מביומסה הינו תחום רחב ומבטיח, אשר פיתוחו והשקעה בו הינם חיוניים לצורך קידום עצמאות אנרגטית, התייעלות והפחתת פליטות מזהמים. מאמר מאת רועי פרץ בהנחיית ד”ר ברכה חלף, מדענית ראשית בפועל