מנופים לקידום פיתוח עירוני בר-קיימא בישראל

אקולוגיה וסביבה 14 במאי 2023 ערים בנות זמננו עומדות בפני אתגרים רבים בהתמודדות עם הצרכים של אוכלוסיות צומחות, כגון דיור, תשתיות, תחבורה, אנרגיה ותעסוקה. צרכים אלה מביאים להאצה בצריכת המשאבים ולהגברת ייצור הפסולת, וגורמים להשפעות שליליות על הסביבה. כיצד ערים יכולות ליישם מדיניות שמטרתה להשיג קיימות כלכלית, חברתית וסביבתית? מהם המנופים שמסייעים לקידום מדיניות עירונית […]

המדריך להתייעלות באנרגיה לרשויות מקומיות

נכתב בשיתוף פעולה של משרד האנרגיה, משרד הפנים ותוכנית ממשק ליישום מדע בממשל. מדריך זה הוא השלישי בסדרה של מדריכים שנכתבו על ידי עמיתי ממשק במטרה לשלב את שיח האקלים וההשפעות הסביבתיות עם תועלות כלכליות ברשויות המקומיות. המדריך מתמקד בנושא צריכת החשמל הרשותית, שרובה שייכת למבני עירייה, ומציע צעדים יישומיים כיצד ניתן לחסוך בהוצאה על […]

השפעת המעבר לרכב חשמלי על משק החשמל בישראל

עבודה של ד”ר נורית גל, ד”ר דן וינשטוק וברק רשף. נובמבר 2021 המעבר מרכב בעל מנוע בערה פנימית, לרכב החשמלי, הוא אחד מתהליכי השינוי המשמעותיים הצפויים בעשור הקרוב. עבודה זו בוחנת את השפעת המעבר לרכב חשמלי על צריכת האנרגיה השנתית, על כושר הייצור שיידרש במשק החשמל, על פיתוח מערכת ההולכה וההשנאה, על פיתוח רשת החלוקה, […]

האם אגירת אנרגיה יכולה להוות תחליף לפיתוח הרשת לשם עמידה ביעד 2030

ד”ר נורית גל 2021 פרסום בשיתוף אילת אילות אנרגיה מתחדשת ומרכז השל לקיימות פיתוח רשת ההולכה הוא אחד האתגרים המרכזיים של  ישראל לקראת עמידה ביעד של 30% אנרגיה מתחדשת  בשנת .2030 בשנים האחרונות התבססה טכנולוגיית האגירה בסוללות ומתרחשת ירידה מואצת של מחירי  האגירה. אגירת אנרגיה עשויה לאפשר חיבור של  מתקנים סולאריים נוספים לרשת, באמצעות הסטה […]

אנרגיה סולארית בשילוב עם אגירה מהווים איום לייצור גז

על פי ראיון ב Energy-Storage.news באפריל 2020 עם האנליסט טיפן ברנדילי מחברת בלומברג, הירידה המהירה בעלויות אחסון האנרגיה ע”י סוללות גורמת לאגירה להיות תחרותית מול מפעלי גז ביישומים הדורשים עד שעתיים אגירה, אם כי ייצור גז לפרק זמן ארוך יותר יהיה קשה יותר להביס מבחינה כלכלית נכון להיום.

אנרגיה מתחדשת מקורקעת

פרופ רחל אלתרמן ד”ר נעמה טשנר, הטכניון- המרכז לחקר העיר והאזור דוח מחקר- חסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי