מפת דרכים לאסטרטגיה אקלימית אזורית ישראלית

מרכז גימס שאשא למחקרים אסטרטגיים/ מאי 2023 חיבור זה מציג מפת דרכים להתמודדות עם אתגר שינויי האקלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה. העבודה מתייחסת לארבעה תחומי ניתוח: אתגרים מרכזיים-הקשורים בשינוי האקלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה, כגון: מים, חקלאות, מזון, כלכלת המעבר האנרגטי ותהליכי אדפטציה. תהליכים חיוניים כגון ראיה הוליסטית ותכלול, מימן ותמריצים מגוונים, תוך מיצוי הזדמנויות […]

מסמך עמדה חשמל כשר

מתקני אגירה גדולים בישובים אורבניים ונגזרת החשמל הכשר      צוות הכותבים: ד”ר ולד שלמה, לוי אסף, לסקר עמוס, ד”ר מור עמית, שושני דור לאחרונה מתנהלים דיונים נמרצים בדבר הקמת “פיילוט” לחשמל כשר בבני ברק על ידי חברת החשמל בהיקף של 125MWh. במקביל נעשית עבודת הכנה למתקני חשמל כשר על בסיס אגירה במצברים על ידי גופים […]

אנרגיות מתחדשות במשק החשמל, רשות החשמל

ממשלת ישראל קבעה יעדים לשיעור צריכת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. העמידה ביעדים תלויה בשלושה גורמים: ההספק המותקן באנרגיות מתחדשות, כמות האנרגיה המיוצרת בשנה על ידי אותו הספק מותקן וסך הצריכה המשקית בשנה נתונה. מטרת דו”ח זה, המפורסם באופן עיתי היא להציג לציבור את כלל הנתונים והמדדים הרלוונטיים לשם בחינה של העמידה ביעדי הממשלה.