אנרגיות מתחדשות במשק החשמל, רשות החשמל

ממשלת ישראל קבעה יעדים לשיעור צריכת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. העמידה ביעדים תלויה בשלושה גורמים: ההספק המותקן באנרגיות מתחדשות, כמות האנרגיה המיוצרת בשנה על ידי אותו הספק מותקן וסך הצריכה המשקית בשנה נתונה. מטרת דו”ח זה, המפורסם באופן עיתי היא להציג לציבור את כלל הנתונים והמדדים הרלוונטיים לשם בחינה של העמידה ביעדי הממשלה.

פודקאסט חשמל מאנרגיה סולארית

מטען חשמלי- פודקאסט של חברת חשמל בנושא התאים הפוטו וולטאיים מבוססי קרינת שמש בהשתתפות דורית בנט, מנכ”לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות

אנרגיה מתחדשת מקורקעת

פרופ רחל אלתרמן ד”ר נעמה טשנר, הטכניון- המרכז לחקר העיר והאזור דוח מחקר- חסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי