המלצות לישראל בדרך לכלכלה משגשגת ודלת פחמן

ה-OECD מציג לממשלת ישראל צעדים קונקרטיים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדוח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.

דו”ח מצב משק החשמל 2019

  כמידי שנה מפרסמת רשות החשמל את דוח מצב משק החשמל בישראל. על פי הדוח בשנים הקרובות צפוי גידול ביצור אנרגיה מתחדשת במתקני גגות קטנים ומתקנים נוספים.

מערכות מיקרוגריד בישראל

מערכות מיקרוגריד בישראל : תועלות משקיות, סוגיות חברתיות ומתווה מדיניות ליישום, דו”ח מסכם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לשכת המדען הראשי