פיתוח רשת ההולכה לעמידה ביעד האנרגיה המתחדשת: הצעה לחשיבה מחדש לאור עדכון קריטריון האמינות באירופה

וובינר שהתקיים במסגרת פעילות הקהילה הישראלית לאנרגיה EnergyComIL מרצה: ד”ר נורית גל בימים אלה ישנם עיכובים בחיבור אנרגיות מתחדשות נוספות לרשת ההולכה כתוצאה מחוסר מקום ברשת, מה שמעכב את העמידה ביעדים שהציבה מדינת ישראל לשנת 2030. בהרצאה זו, ד”ר נורית גל מדגימה כיצד שינוי קריטריון האמינות כפי שהוא מבוצע בישראל, לקריטריון האמינות של הרשת האירופאית […]

מהפך האנרגיה הגרמני Energiewende

גרמניה החליטה לבצע שינוי יסודי ולבסס את אספקת האנרגיה העתידית של המדינה על אנרגיות מתחדשות. מהפך האנרגיה מהווה הזדמנות ייחודית עבור גרמניה כמרכז כלכלי, שצפוי לפתוח תחומים עסקיים חדשים, לעודד חדשנות וליצור מקומות עבודה וצמיחה. במקביל השאיפה היא להגיע באמצעותו ליותר עצמאות מהנפט והגז, שמגיע ממדינות אחרות.

ועידת האקלים במרוקו: מי מרוויח?

פחות גזי חממה, יותר מקורות אנרגיה מתחדשת: עם פתיחת ועידת האקלים השנתית נכנס לתוקף הסכם פריז, ויש לו גם השלכות כלכליות. אילו חברות ייהנו מהטבות?

MedReg-Mediterranean Energy Regulators, December 2015

MEDREG is the Association of Mediterranean Energy Regulators, born in 2007 under the Italian law. It currently gathers 24 energy regulators and promotes regulatory framework in the Mediterranean Region fostering market integration and infrastructure investments, as well as aiming to consumer protection and enhanced energy cooperation.

אחוז ייצור אנרגיה מתחדשת מתוך ייצור החשמל

במרץ 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה דו”ח ממשלתי מקיף בנושא איכות החיים בישראל. הדו”ח כולל מדדים רבים לאיכות חיים ובינהם מדד איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת. ריכזנו כאן את המידע אודות תחום האנרגיה המתחדשת המובאים בדו”ח זה. לצפייה בדו”ח המלא באתר המשרד לאיכות הסביבה.