אנרגיות מתחדשות במשק החשמל, רשות החשמל

ממשלת ישראל קבעה יעדים לשיעור צריכת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. העמידה ביעדים תלויה בשלושה גורמים: ההספק המותקן באנרגיות מתחדשות, כמות האנרגיה המיוצרת בשנה על ידי אותו הספק מותקן וסך הצריכה המשקית בשנה נתונה. מטרת דו”ח זה, המפורסם באופן עיתי היא להציג לציבור את כלל הנתונים והמדדים הרלוונטיים לשם בחינה של העמידה ביעדי הממשלה.

פיתוח רשת ההולכה לעמידה ביעד האנרגיה המתחדשת: הצעה לחשיבה מחדש לאור עדכון קריטריון האמינות באירופה

וובינר שהתקיים במסגרת פעילות הקהילה הישראלית לאנרגיה EnergyComIL מרצה: ד”ר נורית גל בימים אלה ישנם עיכובים בחיבור אנרגיות מתחדשות נוספות לרשת ההולכה כתוצאה מחוסר מקום ברשת, מה שמעכב את העמידה ביעדים שהציבה מדינת ישראל לשנת 2030. בהרצאה זו, ד”ר נורית גל מדגימה כיצד שינוי קריטריון האמינות כפי שהוא מבוצע בישראל, לקריטריון האמינות של הרשת האירופאית […]

כלכלה דלת פחמן – איך מגיעים ליעד?

הרצאתו של חן הרצוג מנכ”ל BDO / כנס אילת-אילות ה-9, 15.12.21 ההרצאה מובאית כאן בוידאו ובתמלול מלא השאלה אם נגיע למשבר (האקלים) ואיך נטפל בו – תלוי בכך אם נסתפק ב-רק לקבוע יעדים או שגם ננסה להגיע אליהם. ולכן אני רוצה לדבר, לא על מה הם היעדים הראויים, אלא שבישראל יותר מדי עסוקים בלקבוע יעדים […]

מדיניות תכנונית לאגירת אנרגיה

משרד האנרגיה/ ד”ר דן וינשטוק/ גיאופרוספקט/ נובמבר 2021 הביקושים לחשמל בעשורים האחרונים גדלים בקצב מהיר. לצד מגמה זו, תמהיל ייצור החשמל עובר גם הוא שינוי, הכולל את הרחבת שילובן וניצולן של אנרגיות מתחדשות בתמהיל הייצור וזאת במטרה לצמצם את פליטות גזי החממה.

2020 תכנית חילוץ ירוקה

מסמך זה מציג סל של צעדי מדיניות אשר תועלתם כפולה: יצירת צמיחה ותעסוקה בצד הפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה.