מנופים לקידום פיתוח עירוני בר-קיימא בישראל

אקולוגיה וסביבה 14 במאי 2023 ערים בנות זמננו עומדות בפני אתגרים רבים בהתמודדות עם הצרכים של אוכלוסיות צומחות, כגון דיור, תשתיות, תחבורה, אנרגיה ותעסוקה. צרכים אלה מביאים להאצה בצריכת המשאבים ולהגברת ייצור הפסולת, וגורמים להשפעות שליליות על הסביבה. כיצד ערים יכולות ליישם מדיניות שמטרתה להשיג קיימות כלכלית, חברתית וסביבתית? מהם המנופים שמסייעים לקידום מדיניות עירונית […]

אנרגיות מתחדשות במשק החשמל, רשות החשמל

ממשלת ישראל קבעה יעדים לשיעור צריכת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. העמידה ביעדים תלויה בשלושה גורמים: ההספק המותקן באנרגיות מתחדשות, כמות האנרגיה המיוצרת בשנה על ידי אותו הספק מותקן וסך הצריכה המשקית בשנה נתונה. מטרת דו”ח זה, המפורסם באופן עיתי היא להציג לציבור את כלל הנתונים והמדדים הרלוונטיים לשם בחינה של העמידה ביעדי הממשלה.

פיתוח רשת ההולכה לעמידה ביעד האנרגיה המתחדשת: הצעה לחשיבה מחדש לאור עדכון קריטריון האמינות באירופה

וובינר שהתקיים במסגרת פעילות הקהילה הישראלית לאנרגיה EnergyComIL מרצה: ד”ר נורית גל בימים אלה ישנם עיכובים בחיבור אנרגיות מתחדשות נוספות לרשת ההולכה כתוצאה מחוסר מקום ברשת, מה שמעכב את העמידה ביעדים שהציבה מדינת ישראל לשנת 2030. בהרצאה זו, ד”ר נורית גל מדגימה כיצד שינוי קריטריון האמינות כפי שהוא מבוצע בישראל, לקריטריון האמינות של הרשת האירופאית […]

כלכלה דלת פחמן – איך מגיעים ליעד?

הרצאתו של חן הרצוג מנכ”ל BDO / כנס אילת-אילות ה-9, 15.12.21 ההרצאה מובאית כאן בוידאו ובתמלול מלא השאלה אם נגיע למשבר (האקלים) ואיך נטפל בו – תלוי בכך אם נסתפק ב-רק לקבוע יעדים או שגם ננסה להגיע אליהם. ולכן אני רוצה לדבר, לא על מה הם היעדים הראויים, אלא שבישראל יותר מדי עסוקים בלקבוע יעדים […]