כנס רשות החשמל 2023

הכנס התקיים בתאריך ה 24 לינואר כמעט 2,000 יצרנים, יזמים, מספקים ואנשי משק החשמל השתתפו בארוע בכנס הציגו ברשות החשמל את הרפורמות המתוכננות, אתגרי התעריף, רגולציה, חדשנות, פתרונות לאתגרים ייחודים ועוד

אנרגיות מתחדשות במשק החשמל, רשות החשמל

ממשלת ישראל קבעה יעדים לשיעור צריכת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. העמידה ביעדים תלויה בשלושה גורמים: ההספק המותקן באנרגיות מתחדשות, כמות האנרגיה המיוצרת בשנה על ידי אותו הספק מותקן וסך הצריכה המשקית בשנה נתונה. מטרת דו”ח זה, המפורסם באופן עיתי היא להציג לציבור את כלל הנתונים והמדדים הרלוונטיים לשם בחינה של העמידה ביעדי הממשלה.

מפת דרכים לאיפוס פליטות כתוצאה מייצור חשמל בישראל

נכתב ע”י: יעקב גלאוזיוס ביקרתי לאחרונה בגרמניה, והתרשמתי מהרצינות שבה גרמניה מתייחסת למשבר האקלים, וכן מהצעדים הממשיים שהם מיישמים במטרה לקצץ את ה פליטות של גזי החממה, הגורם המרכזי להתחממות העולמית. גרמניה הציבה יעד לאיפוס הפליטות נטו עד 2045. כאמצעי מרכזי לכך לתחום חשמל הם מציבים יעד להגיע ל 80% מתחדשות עד 2030. יש לכל […]

פיתוח רשת ההולכה לעמידה ביעד האנרגיה המתחדשת: הצעה לחשיבה מחדש לאור עדכון קריטריון האמינות באירופה

וובינר שהתקיים במסגרת פעילות הקהילה הישראלית לאנרגיה EnergyComIL מרצה: ד”ר נורית גל בימים אלה ישנם עיכובים בחיבור אנרגיות מתחדשות נוספות לרשת ההולכה כתוצאה מחוסר מקום ברשת, מה שמעכב את העמידה ביעדים שהציבה מדינת ישראל לשנת 2030. בהרצאה זו, ד”ר נורית גל מדגימה כיצד שינוי קריטריון האמינות כפי שהוא מבוצע בישראל, לקריטריון האמינות של הרשת האירופאית […]

כלכלה דלת פחמן – איך מגיעים ליעד?

הרצאתו של חן הרצוג מנכ”ל BDO / כנס אילת-אילות ה-9, 15.12.21 ההרצאה מובאית כאן בוידאו ובתמלול מלא השאלה אם נגיע למשבר (האקלים) ואיך נטפל בו – תלוי בכך אם נסתפק ב-רק לקבוע יעדים או שגם ננסה להגיע אליהם. ולכן אני רוצה לדבר, לא על מה הם היעדים הראויים, אלא שבישראל יותר מדי עסוקים בלקבוע יעדים […]

מדיניות תכנונית לאגירת אנרגיה

משרד האנרגיה/ ד”ר דן וינשטוק/ גיאופרוספקט/ נובמבר 2021 הביקושים לחשמל בעשורים האחרונים גדלים בקצב מהיר. לצד מגמה זו, תמהיל ייצור החשמל עובר גם הוא שינוי, הכולל את הרחבת שילובן וניצולן של אנרגיות מתחדשות בתמהיל הייצור וזאת במטרה לצמצם את פליטות גזי החממה.