הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל

מעבר לייצור חשמל מבוסס על אנרגיות מתחדשות נקיות במקום על דלקים פוסיליים מזהמים הפך בעשור האחרון ליעד מרכזי באסטרטגיה העולמית למאבק בשינויי האקלים. מדינות OECD מובילות ומדינות רבות אחרות הציבו מטרה להגיע ל- 122% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ב 0202- והעלו את יעדי המתחדשות לשנת 2030 לשיעור של 50-65% . במקביל לכך הושקע בעשור האחרון […]