מפת דרכים לאסטרטגיה אקלימית אזורית ישראלית

מרכז גימס שאשא למחקרים אסטרטגיים/ מאי 2023 חיבור זה מציג מפת דרכים להתמודדות עם אתגר שינויי האקלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה. העבודה מתייחסת לארבעה תחומי ניתוח: אתגרים מרכזיים-הקשורים בשינוי האקלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה, כגון: מים, חקלאות, מזון, כלכלת המעבר האנרגטי ותהליכי אדפטציה. תהליכים חיוניים כגון ראיה הוליסטית ותכלול, מימן ותמריצים מגוונים, תוך מיצוי הזדמנויות […]

מנופים לקידום פיתוח עירוני בר-קיימא בישראל

אקולוגיה וסביבה 14 במאי 2023 ערים בנות זמננו עומדות בפני אתגרים רבים בהתמודדות עם הצרכים של אוכלוסיות צומחות, כגון דיור, תשתיות, תחבורה, אנרגיה ותעסוקה. צרכים אלה מביאים להאצה בצריכת המשאבים ולהגברת ייצור הפסולת, וגורמים להשפעות שליליות על הסביבה. כיצד ערים יכולות ליישם מדיניות שמטרתה להשיג קיימות כלכלית, חברתית וסביבתית? מהם המנופים שמסייעים לקידום מדיניות עירונית […]

המלצות לישראל בדרך לכלכלה משגשגת ודלת פחמן

ה-OECD מציג לממשלת ישראל צעדים קונקרטיים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדוח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.

כיצד מערבים תלמידים בלימודי קיימות ושינויי האקלים

גולן צוקרון/ קריאת ביניים יולי 2020 כיצד ניתן לייצר למידה אפקטיבית וחיובית סביב סוגיית שינוי אקלים? סיפור מסעו הפורץ דרך של בית ספר בישראל, שצורף לרשת בתי הספר העולמיים, המלמדים לאור יעדי הקיימות של האומות המאוחדות.

הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל

מעבר לייצור חשמל מבוסס על אנרגיות מתחדשות נקיות במקום על דלקים פוסיליים מזהמים הפך בעשור האחרון ליעד מרכזי באסטרטגיה העולמית למאבק בשינויי האקלים. מדינות OECD מובילות ומדינות רבות אחרות הציבו מטרה להגיע ל- 122% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ב 0202- והעלו את יעדי המתחדשות לשנת 2030 לשיעור של 50-65% . במקביל לכך הושקע בעשור האחרון […]