מתקנים קטנים לייצור משולב של חשמל וחום בסמיכות למגורים

אקולוגיה וסביבה, ספטמבר 2019 לפני פחות משנה פרסמה רשות החשמל את החלטתה באשר להסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל, שמטרתה לעודד את ביזור משק החשמל על–ידי הקמת מתקנים קטנים לייצור חשמל. לפי תחזית רשות החשמל, בשנת 2020 ייצור משולב של חשמל וחום עשוי להגיע ל– 18% מתפוקת משק החשמל.

THE CIO’S ROLE IN A SMART CITY

Transforming a city into smart city is not only a technological change but mostly a strategic change. Experienced in preparing plans for smart cities and working with CIOs in various countries,Ben-Ari says that the status of municipal CIOs must be upgraded. The article was published in “Smart Cities Conference” held in Barcelona in November 15-17 […]

Global decline in world electricity demand– efficient smart cities need less energy

This Presentation was presented at the 5th Eilat-Eilot renewable energy conference by: Prof Ray Wills-Director and Partner at Duda&Wills Wills is showing the rise in world electricity generation by fuel type and the global electricity growth in Europe, Australia and South Africa. Following by graphs of Australian electricity demand in 2012 and solar on Australian homes.