דוח מצב תעשיית הסולארי 2021-2025

ארגון SolarPower Europe הוציא את דו”ח מצב ותחזיות התעשייה השנתי שלו. הארגון חוזה המשך המחסור בחומרי גלם לסולארי, פוליסיליקון בפרט, ב-2021.