פתרונות קיימים לאגירת אנרגיה – בקנה מידה גדול

קיימות בעולם טכנולוגיות רבות לאגירת אנרגיה המשתמשות בעקרונות פיזיקליים ותרמו דינמיים מגוונים, אסקור את המובילות שבהם ואלו בעלי ההיתכנות לאגירה בקנה מידה גדול. עבודת סמינר זו נכתבה ע”י יובל בנטוב במסגרת סמינר אנרגיה מתחדשת, בהנחיית פרופ’ איתי סנד, מכללת אפקה, מרץ 2017.

תרשים אגירה שאובה

אגירה שאובה היא שיטה לשימור אנרגיה בצורה של אנרגיה פוטנציאלית על ידי שאיבת מים ממאגר נמוך למאגר גבוה. מקורות אנרגיה טבעיים ומתחדשים אינם תחנת כח שניתן לכבות ולהדליק כאוות נפשנו ועל כן כדי להפוך את האנרגיה המתחדשת למקור האנרגיה העיקרי להפקת חשמל יש לאפשר אגירת אנרגיה לזמנים אשר בהם לא מתקיים ייצור אנרגיה טבעי (משמש, מרוח, […]

חשמל במסלול הירוק – תמצית מדו”ח של החברה להגנת הטבע בנושא אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע

בשנים האחרונות עובר משק החשמל בישראל תמורות רבות. ייצור החשמל בדרך המסורתית באמצעות שריפת פחם ודלקים נוזליים הולך ומצטמצם, ואת מקומו תופס השימוש בגז טבעי. בנוסף לכך, טכנולוגיות שונות לניצול אנרגיות מתחדשות מצטרפות למערך ייצור החשמל: על גגות מבנים מוצבים פאנלים סולאריים, מוקמים שדות סולאריים נרחבים על פני הקרקע, בעיקר בדרום הארץ, וטורבינות רוח נמצאותבהליכי […]

Benefits of Pumped Storage Power plants

A presentation of the international consulting and engineering firm ‘Pöyry’ in collaboration with the research institute at the University of Vienna.A comparison of pumped storage costs and battery storage from March 2015.