fbpx
27 September 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

אגירת חשמל באילת ובחבל אילות

החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות פועלת להכנסת האגירה לאזור לצורך הסטת עודפי הייצור ואספקה של 100% אנרגיה נקייה 24/7 לאיזור הדרום.

כתבה בדה מרקר/ דורית בנט, מנכ”לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות

דה מרקר 2019