אגירת חשמל בישראל – שיקולים ומתווים אפשריים


 מצגת של חוני קבלו ורותי קירו מרשות החשמל מתוך יום עיון בנושא אגירת אנרגיה (שאובה/סוללות/תרמית).

האירוע התקיים בשיתוף אונ’ ת”א – ביה”ס ללימודי סביבה פורטר וביה”ס ללימודי חברה ומדיניות.

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.