במרץ 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה דו”ח ממשלתי מקיף בנושא איכות החיים בישראל. הדו”ח כולל מדדים רבים לאיכות חיים ובינהם מדד איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת. ריכזנו כאן את המידע אודות תחום האנרגיה המתחדשת המובאים בדו”ח זה. לצפייה בדו”ח המלא באתר המשרד לאיכות הסביבה.

תיאור המדד והגדרתו:
מאז המהפכה התעשייתית החברה האנושית עושה שימוש הולך וגובר בדלק פוסילי, דלק מאובני שהוא משאב מתכלה. השימוש בדלק זה גורם לזיהום סביבתי. ניצול אנרגיה ממקורות מתחדשים מהווה מדד לניצול בר-קיימא של משאבי הסביבה העומדים לרשות החברה והכלכלה. הכיוון הרצוי למדד הוא עלייה, שמשקפת עלייה בייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים.

סיכום המידע בגרפים:
הנתון העגום ביותר הוא ייצור מזערי של 0.94% אנרגיה מתחדשת מתוך כלל ייצור החשמל בשנת 2013. במיוחד בהשוואה בינלאומית בה מדינות כמו איסלנד ונורבגיה מייצרות כ-100% אנרגיה מתחדשת. ממוצע הOECD לייצור חשמל נקי מתוך סך ייצור החשמל הוא 21%.

 Renewable Energy in Israel 2013-1

 Renewable Energy in Israel 2013-1