על רקע קביעת מס פחמן בישראל הנה מה שקורה באירופה, תכנית של האיחוד האירופי שכוללת: מס פחמן, איסור מכירת רכב מזהם, הפחתת פליטות ועוד.

מפת הדרכים Fit for 55 שהציגה נציגות האיחוד האירופי תתוקצב ב-500B€ מהאיחוד ותקצוב נוסף ממדינות האיחוד. היא כוללת מס פחמן, מכס פחמן (שישווה את עלויות הייבוא לסטנדרט הפליטות האירופי), איסור מכירת רכב מזהם מ-2035, קידום הפחתת פליטות, הפסקת התמיכה בדלקים פוסיליים, תוקם קרן חברתית אקלימית לתמיכה בעסקים קטנים ולמנוע עוני אנרגטי ותקודם יוזמה חדשה לנטוע 3 מיליארד עצים באירופה.