בשנים האחרונות, ישנה דרישה מתמדת למציאת תחליפים טובים ונקיים לצורך ייצור אנרגיה, ובכך להקטנת התלות בשימוש בדלקים הפוסיליים דוגמת פחם ונפט. תחום ייצור אנרגיה מביומסה הינו תחום רחב ומבטיח, אשר פיתוחו והשקעה בו הינם חיוניים לצורך קידום עצמאות אנרגטית, התייעלות והפחתת פליטות מזהמים.

מאמר מאת רועי פרץ בהנחיית ד”ר ברכה חלף, מדענית ראשית בפועל 

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.