משק האנרגיה המשתנה במהירות עצומה, מציב אתגרים והזדמנויות עצומות לפתרונות חדשניים בעולם בכלל ובישראל בפרט. קהילת החדשנות באנרגיה EnergyCom, שאילת-אילות היא חלק משותפיה, הוקמה על ידי משרד הכלכלה על מנת לקדם פעילות נרחבת בתחום האנרגיה ומטרתה לקדם סביבה תומכת לתעשייה חדשנית, שילוב האקדמיה והתעשיה, עידוד וסיוע לאימוץ חדשנות בתחום האנרגיה בארגונים גדולים ובשלטון המרכזי והמקומי, הרחבת זמינות כח האדם האיכותי בתחום, וחיזוק הקשר בין חברות מובילות ויזמים.

במסגרת פעילות הקהילה, אנו שואפים למפות את החברות, היזמים, והחוקרים, הפעילים בתחומי האנרגיה השונים בארץ.

לצפייה בדו”ח מיפוי חברות אנרגיה בארץ