fbpx
27 September 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

דוח מצב תעשיית הסולארי 2021-2025

ארגון SolarPower Europe הוציא את דו”ח מצב ותחזיות התעשייה השנתי שלו. הארגון חוזה המשך המחסור בחומרי גלם לסולארי, פוליסיליקון בפרט, ב-2021.

התחזית הפסימית מ-2020 לא התממשה וישנה עליה בהתקנות סולארי למרות הקורונה. הארגון חוזה התקנת 163GW סולארי השנה והגעה ל-773GW הספק סולארי מותקן סה”כ בעולם.

 

לכתבה המלאה