דוח משק החשמל של רשות החשמל כולל סיכום של שנת 2022 ומגמות לשנת 2023

הדוח כולל התייחסות לנושאים הבאים:

מצב משק החשמל, מקטע הייצור, דלקים, אנרגיות מתחדשות, פליטות, רשת, אספקה, תעריפים לצרכן, צרכנות וחלוקה, תפקיד ופעילות רשות החשמל.

משק החשמל נמצא בנקודת זמן קריטית לאור העלייה בביקוש לחשמל והכוונה לפתוח אותו לתחרות מלאה.

המשימה העיקרית היא להפוך את משק החשמל למשק חשמל נקי, יעיל ותחרותי.

הנתונים בדוח מציגים בשקיפות לציבור את מצב משק החשמל והמגמות הצפויות בשנים הקרובות.