מצגת מאת ד”ר ניצן לוי, מנכ”ל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה

מתוך פורום הפסולת הישראלי, ינואר 2017

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.