ועדת הסביבה של האיחוד האירופי הצביעה בעד חיוב חברות האיחוד להפוך נייטרלים אקלימית עד 2050.

כל הסובסידיות הישירות והעקיפות לדלק פוסילי יחדלו עד 2025. נציגים מהאיחוד דורשים להגדיל את יעד הפחתת הפליטות של האיחוד ב-2030 לשיעור של 60%.

על האיחוד האירופי והמדינות החברות גם להפסיק את כל הסובסידיות הישירות והעקיפות לדלקים מאובנים עד ליום 31 בדצמבר 2025, ולהדגיש את הצורך להמשיך במאמצים להילחם בעוני אנרגיה.

חברי הפרלמנט האירופי מעוניינים להבטיח שחוק האקלים יישאר בקנה אחד עם המאמצים להגביל את עליית הטמפרטורה ל -1.5 מעלות צלזיוס, בהתאם להסכם פריז.

לקריאת המאמר

Before sunrise solar power plants