fbpx
27 September 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

הערכת מצב בעקבות כוונת משרד האנרגיה לאפשר חיפוש גז ונפט בשטח הערבה ואילת

ארגוני הסביבה באיזור אילת אילות מוחים על ההחלטה שפורסמה בתקשורת בנושא מתן אישורי חיפוש גז ונפט בערבה ואילת לחברות גוליבר ושפיר הנדסה. הסכנה תהיה משמעותית כאשר תוצאות הסקר שייערך בקרוב יהיו חיוביות והקידוחים יהיו בכל מקום ללא הגבלה של שמורת טבע, שטח פתוח או שטח חקלאי. היכן שימצאו גז ונפט, שם יתבצעו קידוחים.

אזור הערבה הוא משאב לאומי והוא חלק מתוכנית אב לשטחים פתוחים שאושרה אף בוועדה המחוזית דרום. יש להכיר בערבה ובמפרץ אילת שמורה ביוספרית בה טבע ופעילות אדם משתלבים זה בזה תוך הבנה שעיקר הפעילות באזור מבוססת טבע ונוף: תיירות וחקלאות. צריך לקבל החלטה אמיצה שגם במידה ומשאבים אלו נמצאים בתת הקרקע, הם נשארים שם.

לקריאה נוספת בנושא השפעות קידוחי נפט על הסביבה ותקדימים בעולם למניעת קידוחים בחיפוש אחר דלקים פוסילים: