ד״ר נורית גל, ד״ר דן וינשטוק, ברק רשף
נובמבר 2021

המעבר מרכב בעל מנוע בערה פנימית לרכב החשמלי, הוא אחד מתהליכי השינוי המשמעותיים הצפויים בעשור הקרוב. עבודה זו בוחנת את השפעת המעבר לרכב חשמלי על צריכת האנרגיה השנתית, על כושר הייצור שיידרש במשק החשמל , על פיתוח מערכת  ההולכה וההשנאה, על פיתוח רשת החלוקה, ועל המבנה הרצוי של תעריף החשמל

האתגר של תכנון משק החשמל לשם קליטת הרכב החשמלי מורכב במיוחד, משום שהוא מתאפיין בחוסר וודאות באשר למאפיינים הטכניים ולמאפייני ההתנהגות של האוכלוסייה. ראשית, קצב הגידול של מצבת הרכב החשמלי אינו ידוע וקיימת שונות רבה בין התחזיות. שנית, מאפייני טעינת הרכב החשמלי, בדגש למידת ההתלכדות בין שעות הטעינה של כלי רכב שונים אינם ידועים עדיין. זאת ועוד, תחום התחבורה כולו עשוי להשתנות באופן מהותי כתוצאה ממעבר לרכב אוטונומי אשר יביא לשינוי במבנה הבעלות על כלי רכב, במאפייני הנסועה וכפועל יוצא מכך גם במאפייני הטעינה. כמו כן, בשנים הבאות צפויים שינויים בדפוסי הנסיעה ברכב פרטי למשל כתוצאה מהרחבת היקף העבודה מהבית, תמריצים כלכליים להימנעות מנסיעה ברכב פרטי ושיפור אפשרי בתשתיות התחבורה הציבורית בישראל.

עבודה זו נכתבה על מנת לשפוך אור על נושא חשוב זה, ולהציע מודל בסיסי אשר יאפשר להעריך את הטווח האפשרי של השפעת הרכב החשמלי על הביקוש השנתי לחשמל, על כושר הייצור שיידרש לישראל ועל תכנון רשת ההולכה ורשתות החלוקה בשכונות המגורים.