עבודה של ד”ר נורית גל, ד”ר דן וינשטוק וברק רשף. נובמבר 2021

המעבר מרכב בעל מנוע בערה פנימית, לרכב החשמלי, הוא אחד מתהליכי השינוי המשמעותיים הצפויים בעשור הקרוב. עבודה זו בוחנת את השפעת המעבר לרכב חשמלי על צריכת האנרגיה השנתית, על כושר הייצור שיידרש במשק החשמל, על פיתוח מערכת ההולכה וההשנאה, על פיתוח רשת החלוקה, ועל המבנה הרצוי של תעריף החשמל.

לקריאת העבודה המלאה