הוובינר עסק במתקנים פוטו וולטאיים על גג או חזית חממה וגידור סולארי, מדיניות והנחיות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר