פחות גזי חממה, יותר מקורות אנרגיה מתחדשת: עם פתיחת ועידת האקלים השנתית נכנס לתוקף הסכם פריז, ויש לו גם השלכות כלכליות. אילו חברות ייהנו מהטבות?היום נפתחה במרוקו ועידת האקלים השנתית. נושאים חשובים על הפרק כמו תמיד, לפחות ברמה המערכתית. אלא שלעתים קרובות דעתנו מוסחת בשל העניינים היומיומיים והפוליטיים. בכסף עולמי נדון בהשלכות הכלכליות של אותם שינויים, בעזרת חנה פרי-זן, יו”ר פעילים ניהול תיקי השקעות ונועם אילן, יו”ר משותף של כנס אילת-אילות לאנרגיה ירוקה.

פורסם ב-ynet ב-07/11/2016