סיכום דיון ועדת הפנים בנושא תכנית אב לפסולת עירונית מוצקה
ב-15.2 נערך דיון מעקב בוועדת הפנים והסביבה בנושא תכנית אב לפסולת מוצקה. בדיון השתתפו מנכ”ל משרד הגנ”ס ישראל דנציגר, סמנכ”ל המשרד גיא סמט, נציגי המשרד, נציג השלטון המקומי, מנהל התכנון, גופים סביבתיים ועוד.
בדיון הציג מנכ”ל משרד הגנ”ס את יעדי תוכנית האב של המשרד לשנת 2020 לטיפול בפסולת מוצקה: העלאת שיעור המיחזור ל-35% (כרגע 23%), פריסה של 80% מתקני קצה ומיון, שדרוג תשתיות הפסולת בפריפריה והפחתה בהיקף ההטמנה.
האמצעים להפחתת היקף ההטמנה הם העלאת היטל ההטמנה (שהינו אחד הנמוכים בעולם ועומד נכון להיום על 108 ש”ח לטון), הגדלת היקף ההשבה והמיחזור וטיפול תרמי בפסולת מוצקה.
המשרד קבע יעדים לשנת 2025 של הקמת 2 מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת (אנרגיה תרמית בלבד), המקודמים בנאות חובב ובמעלה אדומים, העלאת שיעור המיחזור והשבה ל-55% והפחתה בהיקף ההטמנה.

המצגת של המשרד להגנת הסביבה:

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.