גרמניה החליטה לבצע שינוי יסודי ולבסס את אספקת האנרגיה העתידית של המדינה על אנרגיות מתחדשות. מהפך האנרגיה מהווה הזדמנות ייחודית עבור גרמניה כמרכז כלכלי, שצפוי לפתוח תחומים עסקיים חדשים, לעודד חדשנות וליצור מקומות עבודה וצמיחה. במקביל השאיפה היא להגיע באמצעותו ליותר עצמאות מהנפט והגז, שמגיע ממדינות אחרות.
מצגת של תערוכת “מהפך האנרגיה הגרמני” שהובאה לישראל ע”י ביה”ס ללימודי הסביבה ע”ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.

Source: pv magazine