המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יאיר שוורץ, גל גבריאל, רוני דניאל

צריכת האנרגיה במדינת ישראל נמצאת במגמת עלייה מתמדת. בין השנים 1970 ל- 2010 חל גידול בצריכת החשמל האבסולוטית בישראל בשיעור של פי עשרה: מ- 5 לכ- 50 מיליארד קוט”ש בשנה. הגידול הנ”ל נובע מסיבות רבות ומגוונות, ביניהן גידול באוכלוסייה, צמיחה כלכלית ועלייה באיכות החיים. על פי דין וחשבון סטטיסטי שפרסמה חברת החשמל ב- 2011 , כ- 30% מצריכת החשמל הכללית בישראל מקורה במבני מגורים. שטחן של יחידות מגורים בישראל נמצא במגמת עלייה – מתמדת: שטחה של יחידת מגורים ממוצעת עלה מכ- 100 מ”ר ב- 1970 לכ- 180 מ”ר ב-2010. הגידול בשטח יחידות המגורים תרם אף הוא לעלייה בביקוש לאנרגיה, שכן קשה יותר לאקלם יחידות מגורים גדולות, וכמו כן, יש בהן ריכוז גדול יותר של מכשירי חשמל ביתיים. מתוך הבנה כי מבני מגורים מהווים את עיקר המבנים בישראל, מסמך זה דן באמצעים הקיימים להפחתת צריכת האנרגיה במבני מגורים בישראל בכלל, ובוחן את ההיתכנות של תכנון והקמת מבני מגורים מאופסי אנרגיה בפרט.